Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ
 • Jubileusz

  (65kB)

 • Muzeum ponownie czynne
  poniedziałek - nieczynne
  wtorek - 12.00-17.00
  środa - 9.00-14.00
  czwartek - 12.00-17.00
  piątek - 9.00-14.00
  sobota - nieczynne
  niedziela - nieczynne

Regulamin

 

Regulamin zwiedzania Muzeum Janusza Trzebiatowskiego w Chojnicach


Regulamin określa zasady zwiedzania i korzystania ze zbiorów Muzeum.

 

§ 1

Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w grupach. Zwiedzanie odbywa się zawsze w obecności pracownika Muzeum.

§ 2

Muzeum jest otwarte dla zwiedzających w następujących godzinach:

 

poniedziałek - nieczynna
wtorek - 12.00-17.00
środa - 9.00-14.00
czwartek - 12.00-17.00
piątek - 9.00-14.00
sobota - nieczynne
niedziela - nieczynna

 

§ 3

W Muzeum nie pobiera się opłat za fotografowanie i filmowanie . Wykonane zdjęcia są przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku prywatnego, ich dalsze kopiowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób jest niedozwolone bez zgody pracownika Muzeum.

§ 4

Wejście do Muzeum grup zorganizowanych (liczących pow. 8 osób) musi być zgłoszone i potwierdzone co najmniej jeden dzień wcześniej.

§ 5

Grupa zorganizowana zwiedza Muzeum z przewodnikiem-pracownikiem Muzeum. Z tytułu obsługi przewodnika nie pobiera się dodatkowych opłat.

§ 6

W trosce o bezpieczeństwo zbiorów prosimy o dostosowanie się do następujących ograniczeń:

 1. Dyżurny pracownik ma prawo odmówić wpuszczenia do Muzeum grup nie zgłoszonych wcześniej.
 2. Grupa zorganizowana wchodząca na ekspozycję nie może liczyć więcej niż 30 osób.
 3. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzenia przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowań w miejscach publicznych.
 4. Zwiedzający są zobowiązani do pozostawienia na wieszaczkach przy wejściu w Muzeum płaszczy, dużych toreb, plecaków, parasoli, wózków dziecięcych itp.
 5. Na tern ekspozycji nie wolno wnosić i spożywać żywności, napojów oraz żuć gumy.
 6. W Muzeum zabrania się palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych (oraz używania telefonów komórkowych).
 7. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Muzeum.
 8. Nie należy dotykać eksponatów oraz siadać na meblach, gablotach i eksponatach.
 9. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi Muzeum.
 10. Ostatnie wejście do Muzeum możliwe jest najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem.
 11. Osoby dorosłe zobowiązane są do opieki nad małymi dziećmi i odpowiadają za skutki wynikające z nieprzestrzegania regulaminu.
 12. Muzeum może zwiedzać w tym samym czasie tylko jedna grupa.

§ 7

Szczególne zasady obowiązujące podczas stanu epidemii

W sytuacji wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w trosce o zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa zwiedzających i pracowników oraz kierując się ustawowym obowiązkiem zabezpieczenia i konserwacji zbiorów na czas trwania epidemii, Muzeum wprowadza następujące szczególne zasady i regulacje:
 

 1. Zwiedzanie w grupach maksymalnie 5 osobowych będzie możliwe dla rodzin, a w przypadku osób ze sobą nie spokrewnionych z zapewnieniem 2 m odległości od siebie oraz przy przeliczeniu 12 m2 powierzchni galerii na osobę.
 2. Obowiązek stosowania przez wszystkie osoby  wchodzące do Muzeum płynu dezynfekującego ręce, znajdującego się w dozownikach w strefie wejścia do budynku lub używania rękawiczek ochronnych.
 3. Obowiązek stosowania przez Zwiedzających osłon ust i nosa  (maseczki, chusty, przyłbice).
 4. Obowiązek zachowywania przez Zwiedzających wymaganej odległości minimum dwóch metrów od innych osób.
 5. Ograniczenie maksymalnej ilości Zwiedzających mogących równocześnie przebywać w salach ekspozycji stałych /wystawach czasowych/, przy założeniu 12 m2 powierzchni na jedną osobę, gdzie dane dotyczące każdego obiektu będą podawane do wiadomości Zwiedzających.
 6. Dostosowanie godzin otwarcia Muzeum dla Zwiedzających w celu zapewnienia jak największego dystansu przestrzennego oraz organizacji obowiązkowych przerw technicznych w trakcie otwarcia Muzeum dla przeprowadzenia dodatkowych dezynfekcji sal ekspozycyjnych oraz przestrzeni ogólnodostępnych. Dane dotyczące godzin otwarcia każdego obiektu  będą podawane do wiadomości Zwiedzających.
 7. Planowanie tras zwiedzania w ruchu jednokierunkowym.
 8. Preferowanie zwiedzania indywidualnego, zwiedzanie grupowe dopuszczalne w grupach maksymalnie pięcioosobowych, z zachowaniem wymaganego odstępu (p.1).
 9. Zawieszenie do odwołania lekcji i warsztatów muzealnych, odczytów, wernisaży, konferencji koncertów, z wyjątkiem możliwości zwiedzania z przewodnikiem w przestrzeni miejskiej w grupach maksymalnie do 10 osób, z zachowaniem zasad bezpiecznej odległości (p.1).
 10. Wstrzymanie udostępniania wszelkich pomocy edukacyjnych wielokrotnego użytku.
 11. Organizacja szatni w formie samoobsługowej z nadzorem pracownika Muzeum.
 12. Wprowadzenie oraz zniesienie regulacji wyszczególnionych w § 5 następuje zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa


Script logo